"; ?>

Koło Przyrodnicze

Korzystając z pięknego niedzielnego przedpołudnia, grupa uczniów naszej szkoły postanowiła wywieźć wcześniej zgromadzoną karmę na tzw.pasy zaporowe. W tym celu udaliśmy się na teren Nadleśnictwa Rzepin, obwód łowiecki nr 78 dzierżawiony przez Koło Łowieckie "DROP". Tego rodzaju akcje mają za zadanie nie tylko dokarmianie zwierzyny, ale i ochronę upraw rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez żerujące zwierzęta. Nowy sezon łowiecki to nowe zasiewy i kolejne zadania przed myśliwymi w celu zabezpieczenia upraw rolnych przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta, głównie jelenie i dziki. Tym razem wybraliśmy się na teren obwodu łowieckiego nr 78, dzierżawionego przez Kolo Łowieckie "DROP", w celu wybudowania nowej ambony myśliwskiej. W ciągu kilku dni, na kilkudziesięciu hektarach, przyległych bezpośrednio do lasu, posiana zostanie kukurydza. Bez pomocy myśliwych, którzy pełnić będą tam przez pierwsze 2-3 tygodnie całonocne dyżury, nie byłaby możliwa uprawa kukurydzy w tym miejscu, jak i wielu innych zresztą. Hubert Fink

Gospodarka łowiecka jako forma ochrony przyrody Korzystając z pogodnego, niedzielnego przedpołudnia, uczniowie naszej szkoły postanowili wybrać się na teren Nadleśnictwa Rzepin (obwód łowiecki nr 78) w celu naprawy urządzeń łowieckich, służących do wykonywania polowania.



Kolejny wyjazd za nami. Tym razem wykonaliśmy remont dwóch ambon, które posłużą myśliwym do ochrony upraw rolnych (głównie kukurydzy) przed szkodami wyrządzonymi przez dziki i jelenie. Urządzenia zlokalizowane są w obwodzie łowieckim nr 78 dzierżawionym przez Koło Łowieckie "DROP" na terenie Nadleśnictwa Rzepin. Opiekun: Michał Weryszko



Odszkodowania dla rolników za szkody w uprawach rolnych wypłacają koła łowieckie. Często są to kwoty sięgające setek tysięcy złotych. Redukcja liczebności niektórych gatunków zwierząt (jelenie, sarny i dziki) to konieczność. Urządzenia łowieckie służące do wykonywania polowania są niezbędne do prawidłowej selekcji osobniczej oraz zapewniają oddanie bezpiecznego strzału. Uczniowie naszej szkoły raz jeszcze wybrali się na teren Nadleśnictwa Rzepin, obwód łowiecki nr 78 w celu ustawienia i naprawy kilku zwyżek, które posłużą lokalnym myśliwym do ochrony upraw kukurydzy przed jeszcze większymi szkodami. opiekun Michał Weryszko
Wygenerowano w sekund: 0.01
893,110 unikalne wizyty