Historia Naszej Szkoły


Historia "Jedynki" rozpoczyna się 16 czerwca 1945 roku, gdy podczas posiedzenia Zarządu Miejskiego podjęto uchwałę o konieczności zorganizowania szkoły. Zadanie to powierzono Józefowi Magerowi. W pierwszym roku działalności do szkoły uczęszczało 120 dzieci a lekcje prowadziło trzech nauczycieli: Józef Mager, Eugenia Degórska, Stanisława Bojarowa. Pod koniec 1945 roku ukończony został remont szkoły i wyposażono ją w podstawowe meble. Już w 1946 roku szkoła dysponowała 12 izbami lekcyjnymi i uczęszczało do niej 254 uczniów. W kolejnych latach liczba dzieci uczęszczających do szkoły rosła, wzrosła też liczba izb lekcyjnych i nauczycieli. W czerwcu 1961 roku było 1652 uczniów i 42 klasy. Nauczyciele szkoły uczestniczyli także w ogólnopolskiej akcji likwidacji analfabetyzmu. W roku 1985 szkoła posiadała 30 oddziałów, do których uczęszczało ogółem 996 uczniów a w latach 1990 - 1994 w szkole uczyło się 1200 dzieci. Uczniowie chodzili do szkoły na zmiany. W roku 1986 rozpoczęto rozbudowę szkoły. Pierwszy budynek o 14 klasach przekazano szkole 31 sierpnia 1988 roku, ostatni 15 stycznia 1994 roku. 14 października 1997 roku szkole nadano imię Mikołaja Kopernika. Po utworzeniu gimnazjum szkoła zajmuje 2 budynki połączone łącznikiem. Obecnie w szkole uczy się 376 uczniów w 16 oddziałach. Od 2000 roku do 2010 r. szkołą kierowała mgr Gabriela Skupińska. Od 2010r.do końca września 2018 funkcję dyrektora pełniła mgr Magdalena Iłowska. Aktualnie tę funkcję pełni mgr Barbara Udziela.Od 1 września 2019 roku szkoła przejmuje obiekty Gimnazjum nr 1 a jej dyrektorem jest Pani mgr Aurelia Wolny.

Gimnazjum nr 1 w Słubicach zostało utworzone 1 września 1999 r. Powołane zostało na mocy Uchwały Nr IV/42/99 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 1999 r. Zorganizowano je w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i nadano mu nazwę Publiczne Gimnazjum nr 1. Funkcję dyrektora objęła Pani mgr inż. Teresa Rodkiewicz. W pierwszym roku działania gimnazjum 250 uczniów uczyło się w 9 oddziałach pod opieką 21 nauczycieli. 3 września 2001 r. odbyło się uroczyste przekazanie wyremontowanego budynku, a także zlikwidowano bariery architektoniczne stosując podjazdy dla wózków przed szkołą, wykładziny antypoślizgowe, transporter przy schodach oraz windę. 4 czerwca 2004 r. gimnazjum zostało nadane imię człowieka, dla którego młodzież była najważniejsza, z którą umiał wspaniale nawiązać kontakt, druha Zygmunta Imbierowicza. Od tego dnia nazwa gimnazjum to Gimnazjum nr 1 im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Słubicach. Od dnia 1 lutego 2007 r. funkcję dyrektora objęła Pani mgr Aurelia Wolny. 1 września 2010r. uroczyście otwarto Szkolne Centrum Sportowo – Edukacyjne. Kompleks został wybudowany przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z budżetu gminy Słubice zainwestowano w obiekt niecałe 3 miliony złotych. Wsparcie z Unii Europejskiej wyniosło prawie 3,5 miliona. W ramach inwestycji powstały: - wielofunkcyjna hala sportowa o powierzchni 1059 m2, - sala korekcyjna o powierzchni 350 m2, - szatnie, sanitariaty, pokoje nauczycielskie oraz pomieszczenia gospodarcze - 320 m2. Ostatni absolwenci opuścili mury gimnazjum 19 czerwca 2019 r. Szkoła zakończyła swoją działalność z dniem 31 sierpniaWygenerowano w sekund: 0.01
935,320 unikalne wizyty